General Chair

Wei Li (Texas Southern University)


Program Chairs

Ding-Zhu Du (University of Texas at Dallas)

Zhao Zhang (Zhejiang Normal University)


Program Committee Members


Mansoor Alam (Northern Illinois University)

Xujin Chen (University of Chinese Academy of Sciences)

Yongxi Cheng (Xi'an Jiaotong University)

Donglei Du (University of New Brunswick)

Xiaofeng Gao (Shanghai Jiaotong University)

Xin Han (Dalian Institute of Technology)

Mohsin Jamali (University of Texas Permian Basin)

Donghyun Kim (Kennesaw State University)

Minming Li (City University of Hong Kong)

Quanlin Li (Beijing University of Technology)

Xianyue Li (Lanzhou University)

Guohui Lin (University of Alberta)

Wenlong Ni (Jiangxi Normal University)

Xiaoming Sun (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)

Guochun Tang (Shanghai Polytechnic University)

Shaojie Tang (University of Texas at Dallas)

My Thai (University of Florida)

Jinting Wang (Central University of Finance and Economics)

Dachuan Xu (Beijing University of Technology)

Boting Yang (University of Regina)

Guochuan Zhang (Zhejiang University)

Jialin Zhang (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)

Liwei Zhong (Shanghai General Hospital)

Peng Zhang (Shandong University)

Binhai Zhu (Montana State University)

Sheng Zhu (Henan Polytechnic University)XML 地图 | Sitemap 地图